เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ให้บริการครอบคลุมด้านธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ผลิตงานวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และบริการด้านวาณิชธนกิจ

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 (เดิมใช้ชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์ ไทยค้า จำกัด และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดในปี 2541) เพื่อให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท บริษัทเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้พัฒนาการให้บริการมาโดยลำดับจนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์มากว่า 30 ปี

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100 โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทิสโก้เป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ให้บริการทั้งด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หลักทรัพย์ และการจัดการกองทุน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินและการลงทุนของลูกค้าอย่างครบวงจร

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นบริษัทเป็นหนึ่งในสิบโบรกเกอร์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดด้านมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และมีผลงานด้านวาณิชธนกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมานานตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ทิสโก้มุ่งมั่นในหลักการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยยึดมั่นต่อมาตรฐานจริยธรรมตามหลัก "บรรษัทภิบาล" มาโดยตลอดจนเป็นที่ ยอมรับของสาธารณชนและสถาบันต่าง ๆ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้บริษัทยังเน้นเพิ่มคุณค่าในบริการต่าง ๆ ที่ให้แก่ลูกค้าโดยการออกโครงการ TISCO Smart Points Program ให้แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปซึ่งถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่มีโปรแกรมดังกล่าว

บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประเภทสถาบันและลูกค้าบุคคลทั่วไปนอกจากสำนักงานใหญ่และสาขาเอสพลานาด รัชดาฯ ในกรุงเทพฯ บริษัทยังมีสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดอีก 4 แห่ง คือที่ นครปฐม เชียงใหม่ นครราชสีมา (โคราช) และ อุดรธานี

เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ วิจัยหลักทรัพย์ทิสโก้

ทิสโก้ริเริ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการลงทุนแก่ลูกค้าทั้งประเภทบุคคลและสถาบัน และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี ส่งผลให้งานวิจัยของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค และยังได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น

  • SET Awards 2545 สาขางานวิจัยหลักทรัพย์ดีเด่น (Best Research House) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ได้รับการยกย่องจากนิตยสารเอเชียมันนี่ให้เป็นหนึ่งในสิบโบรกเกอร์ในภูมิภาคเอเซียที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

 

แผนกวิจัยของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วยทีมงานหลัก 3 ทีมคือ 

  •  ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 84 บริษัท ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทยทั้งหมด 
  • ทีมงานด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคล่าสุดเป็นพื้นฐาน
  • ทีมสนับสนุนงานวิเคราะห์ ดูแลรับผิดชอบค้นหาข้อมูลรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

นอกจากทีมนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วบริษัทยังมีทีมวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคจัดทำ Daily Trend และ Weekly Trend ไว้บริการลูกค้า โดยวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิครายวันและรายสัปดาห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย