Global Trade - Offshore Trading

ให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ ใน ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (NYSE, NASDAQ, AMEX), ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE), ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE), ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE), ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างโอกาสลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก

ทำกำไรจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
ทำกำไรจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน รวมทั้งกระจายความเสี่ยง พอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นหลัก ได้แก่ อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงคโปร์

มีบทวิเคราะห์จากทีมวิจัยคุณภาพ
มีบทวิเคราะห์จากทีมวิจัยคุณภาพ

ครบครันทุกเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกรายวัน ข้อมูลหุ้นรายตัว ข้อมูลกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายในต่างประเทศ และคำแนะนำการลงทุนรายเดือน

ทำธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนตัว
ทำธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนตัว

มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ทางด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำวางแผนการเงิน เลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

ลักษณะการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การฝากเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • บริษัทรับฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • ฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทชื่อ "บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด" ผ่านธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร
ทิสโก้ (TISCO) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 0001-124-005001-0
กรุงเทพ (BBL) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 101-3-31915-5
กรุงไทย (KTB) สำนักนานาเหนือ กระแสรายวัน 000-6-10915-2
กรุงศรี (BAY) สำนักเพลินจิต กระแสรายวัน 001-0-14959-6
กสิกรไทย (KBANK) สำนักสีลม ออมทรัพย์ 001-2-16500-7
ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-11293-7
ทหารไทย (TMB) สำนักพหลโยธิน กระแสรายวัน 001-1-29157-2

 • ส่งหลักฐานการฝากเงินโดยระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชีซื้อขาย และวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (TISCO Global Trade) มาที่หมายเลข 0 2633 6690 หรือ อีเมล etradeservices@tisco.co.th
 • ลูกค้าแจ้งฝากเงินก่อนเวลา 16.00 น. ลูกค้าจะได้รับวงเงินการซื้อขายในวันทำการถัดไป (T+1) กรณีแจ้งฝากเงินหลังเวลา 16.00 น. ลูกค้าได้รับวงเงินการซื้อขายในวันทำการที่ 2 (T+2)
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกนอกประเทศตามอัตราที่บริษัทกำหนด

การถอนเงินจากบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • ลูกค้าส่งคำสั่งถอนเงินผ่านแบบฟอร์ม "ใบคำขอถอนเงิน" โดยระบุสกุลเงินที่ถอนเป็นสกุลเงิน USD พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท จัดส่งคำสั่งฉบับจริงมายังบริษัท
 • ลูกค้าจะได้รับเงินที่ถอนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับคำสั่ง "ใบคำขอถอนเงิน"
 • บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่เงิน USD มาถึงในประเทศไทย (Spot Rate) และนำส่งเงินบาทให้ลูกค้า
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกลับเข้ามาในประเทศตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 • การถอนเงินขั้นต่ำ 5,000 USD

ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขายและแจ้งยืนยันการซื้อขาย

 • ส่งคำสั่งซื้อขายในเวลาทำการของบริษัทผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โดยระบุชื่อหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ราคา และปริมาณที่ต้องการซื้อขายที่ชัดเจน ภายในวงเงินในการซื้อขายที่ได้รับ
 • เมื่อรายการซื้อขายถูกจับคู่แล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันการซื้อขาย ด้วย Pre-Confirmation กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรือ อีเมล ในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขาย 
 • บริษัทยืนยันรายการซื้อขายอย่างเป็นทางการด้วย Official Confirmation Note ซึ่งจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่น ๆ
 • ช่วงเวลาในการจับคู่คำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตลาดแต่ละประเทศ

ประเทศ ตลาด ดัชนี เวลาในการซื้อขายในประเทศไทย วันที่ชำระราคา
สหรัฐอเมริกา NYSE
NASDAQ
AMEX
NYSE: Dow Jones Industrial Average, S&P 500, NYSE Composite
NASDAQ: NASDAQ
AMEX: NYSE Amex Equities
21.30 น. - 04.00 น. T+2
อังกฤษ LSE FTSE 100 Index
FTSE All-Share Index
14.00 น. - 22.30 น.  T+3
ญี่ปุ่น TSE Nikkei 225
TOPIX
07.00 น. - 13.00 น.  T+3
ฮ่องกง HKEx Hang Seng Index
HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index)
08.30 น. - 15.00 น.  T+2
สิงคโปร์ SGX STI (Straits Times Index ) 08.00 น. - 16.00 น.  T+3

 • สกุลเงินที่ใช้ชำระในทุกตลาดเป็น USD
 • อเมริกาและอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาลในระหว่างปี (Daylight Saving Time)
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ คิดค่าคอมมิชชั่น 0.5% ของมูลค่าการซื้อขาย หรือขั้นต่ำ 100 USD / หุ้น / วัน / ฝั่งซื้อหรือขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมดังกล่าว (เฉพาะรายการซื้อหลักทรัพย์ในตลาด London Stock Exchange (LSE) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 0.5%)
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกต่างประเทศ (ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับไทย (ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

บริษัทจะชำระราคารายการซื้อขายเป็นสกุลเงิน USD ตามวันที่ชำระราคา (Settlement Date) ของแต่ละตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการชำระราคาจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำการซื้อขายและถูกกำหนดโดยบริษัทนายหน้าซื้อขายหุ้นต่างประเทศของบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ Dealer หรือตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนใกล้เคียงได้ที่เว็บไซต์อัตราแลกเปลี่ยนทั่วไป อนึ่ง เงินค่าขายหลักทรัพย์จะถูกเก็บไว้ในบัญชีบริษัทเพื่อลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะส่งคำสั่งถอนเงิน ทางบริษัทจึงจะทำการโอนเงินกลับมายังประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนต่างประเทศ

นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง โดยอาจแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ธนาคารผู้ดูแล (Correspondent Bank) และบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) เพื่อทำหน้าที่แทนนักลงทุน

ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามารถเป็นธนาคารที่ให้บริการทั้งการเป็นธนาคารผู้ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างประเทศได้ในคราวเดียวกัน
นักลงทุนต่างประเทศจึงสามารถใช้บริการทั้ง 2 ประเภทจากธนาคารผู้ดูแลเพียงแห่งเดียว ในขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมของนักลงทุนต่างประเทศจะคิดในอัตราเดียวกันกับนักลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศจะมีข้อจำกัดในการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภท

 • การนำเงินเข้ามาลงทุน : โดยทั่วไปธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะไม่จำกัดการนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ นักลงทุนต่างประเทศที่ส่งเงินเข้ามาลงทุนจะต้องขายหรือฝากเงินที่นำเข้ามาไว้กับธนาคารผู้ดูแล (Correspondent Bank) ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งเงินเข้ามาในประเทศ โดยธนาคารผู้ดูแลจะเป็นผู้บันทึกการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนและส่งรายงานให้กับ ธปท.
 • การฝากหลักทรัพย์ในระบบการรับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ : นักลงทุนต่างประเทศสามารถฝากหุ้นในระบบการรับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เหมือนกับนักลงทุนไทย (ดูรายละเอียดใน "การฝากหลักทรัพย์")
 • ข้อจำกัดในการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ : นักลงทุนต่างประเทศสามารถฝากหุ้นในระบบการรับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เหมือนกับนักลงทุนไทย
 • การโอนเงินออก : นักลงทุนต่างประเทศต้องแสดงหลักฐานจากการขายหลักทรัพย์ให้แก่ธนาคารผู้ดูแลก่อนนำเงินออกนอกประเทศ โดยธนาคารผู้ดูแลจะอนุมัติให้นำเงินออกนอกประเทศได้ แต่ต้องรายงานความเคลื่อนไหวของเงินลงทุนให้ ธปท. ทราบ

อยู่ในช่วงเวลาปรับปรุงข้อมูล

การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ

 • เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศประเภทเงินสด (Cash Balance) วงเงินซื้อเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับบริษัท
 • ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท หรือเปิดบัญชีผ่านสาขาธนาคารทิสโก้ ติดต่อบริษัทเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ :0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
e-mail : tiscoetrade@tisco.co.th

สถานที่ตั้งบริษัท/สาขา
สถานที่ตั้งสาขาธนาคารทิสโก้

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่

 • ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สินและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ - นามสกุล เลขที่บัญชี
 • เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • ค่าอากรแสตมป์ 60 บาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

 • บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สินและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

เริ่มต้นลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ บล.ทิสโก้

ต้องการรับคำแนะนำด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งแต่ขั้นแรก หรือขอปรึกษากับกูรูเพื่อช่วยในการตัดสินใจ