บริการซื้อขายอนุพันธ์

ทางเลือกการลงทุน ที่จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการทำกำไรทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง โดย บล.ทิสโก้ มีทีมงานการตลาดที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ กับฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์และระบบปฏิบัติการที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะให้บริการแก่นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยทั้งชาวไทยและต่างชาติ

มีบทวิเคราะห์จากทีมวิจัยคุณภาพ
มีบทวิเคราะห์จากทีมวิจัยคุณภาพ

ครบครันทุกเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น บทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกรายวัน 
ข้อมูลหุ้นรายตัว ข้อมูลกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายในต่างประเทศ 
และคำแนะนำการลงทุนรายเดือน

ทำธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนตัว
ทำธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนตัว

มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนการซื้อขายอนุพันธ์
พร้อมให้คำแนะนำวางแผนทางการเงิน 
และเลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

ลักษณะการให้บริการซื้อขายอนุพันธ์

การวางหลักประกัน (Margin)

  • หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin - IM) คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางกับบริษัทก่อน จึงจะมีสิทธิ์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้
  • หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM) คือ การรักษาระดับเงินประกันขั้นต่ำในบัญชีคงเหลือเอาไว้ หากยอดคงเหลือในบัญชีเงิน วางหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ลูกค้าจะต้องถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Call)
  • หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM) กรณีที่ถูก Margin Call แล้วยังไม่นำมาวางภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) โดยการขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด (กรณีที่มีสถานะซื้อ) หรือซื้อตราสารอนุพันธ์ของท่านคืนจากตลาด (กรณีที่มีสถานะขายเอาไว้)

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 25 86.10 78.10
สัญญาที่ 26 - 100 66.10 60.10
สัญญาที่ 101 - 500 46.10 42.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 36.10 33.10

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 25 84.10 76.10
สัญญาที่ 26 - 100 63.10 58.10
สัญญาที่ 101 - 500 44.10 40.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 34.10 31.10

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ราคาของ Single Stock Futures อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ราคา <= 100 บาท = 0.51 + 0.10%
ของ Contract Value
= 0.51 + 0.09%
ของ Contract Value
ราคา > 100 บาท = 5.10 + 0.10%
ของ Contract Value
= 5.10 + 0.09%
ของ Contract Value

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 10 บาท ตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 25 98.10 89.10
สัญญาที่ 26 - 100 78.10 71.10
สัญญาที่ 101 - 250 58.10 53.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 251 เป็นต้นไป 48.10 44.10

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 50 บาท ตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 5 490.10 445.10
สัญญาที่ 6 - 20 390.10 355.10
สัญญาที่ 21 - 50 290.10 265.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 51 เป็นต้นไป 240.10 220.10

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures ตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 12 196.10 178.10
สัญญาที่ 13 - 50 156.10 142.10
สัญญาที่ 51 - 125 116.10 106.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 126 เป็นต้นไป 96.10 88.10

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures : 5-Year Government Bond

จำนวนสัญญา อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)/วัน/บัญชี
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่สัญญาแรก 60.10 55.10

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures : 3M BIBOR

จำนวนสัญญา อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)/วัน/บัญชี
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่สัญญาแรก 120.10 110.10

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 2,000 11.10 10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป 8.10 7.40

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

หมวดธนาคาร (BANK Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 10 200.10 182.10
สัญญาที่ 11 - 40 160.10 146.10
สัญญาที่ 41 - 200 120.10 110.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 201 เป็นต้นไป 100.10 92.10

 

หมวดพลังงาน (ENERG Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 25 100.10 91.10
สัญญาที่ 26 - 100 80.10 73.10
สัญญาที่ 101 - 500 60.10 55.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10 46.10

รายละเอียดการเปิดบัญชี

เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 
  • เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (ยอดเงินหมุนเวียนและคงเหลือสุทธิขั้นต่ำ 500,000 บาท)
  • สำเนาหน้ารายการเดินบัญชี
  • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

สนใจเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บล.ทิสโก้  ได้ทุกสาขา

 

สำหรับเงินที่ฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน)

เงื่อนไขการฝากและถอนเงินจากบัญชีซื้อขายล่วงหน้า

ถอนเงินจากบัญชีซื้อขายล่วงหน้า

1. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถถอนได้คือ 5,000 บาท

2. กรณีทำรายการถอนเงินผ่านบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า และทำรายการถอนเงิน ก่อน เวลา 14.00 น. ของวันทำการ จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1) หรือ กรณีทำรายการ หลัง เวลา 14.00 น. ของวันทำการ จะได้รับเงินใน 2 วันทำการ (T+2) โดยนำเข้าบัญชีธนาคารชื่อลูกค้าเท่านั้น

 

หมายเหตุ

1. กรณีที่บริษัทพบว่าคำสั่งถอนเงินของลูกค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่ง

2. กรณีคำขอของลูกค้าถูกยกเลิก บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ของลูกค้าที่ระบุไว้ และลูกค้าต้องทำคำสั่งเข้ามาใหม่ให้สมบูรณ์อีกครั้ง

 

เริ่มต้นลงทุน ตราสารอนุพันธ์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ต้องการรับคำแนะนำด้านการลงทุนในอนุพันธ์ ตั้งแต่ขั้นแรก หรือขอปรึกษากับกูรูเพื่อช่วยในการตัดสินใจ