TISCO eTrade

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถส่งคำสั่งซื้อขายมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมใช้ระบบความปลอดภัย SSL-128 bits (Secure Sockets Layer) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาใช้อยู่ในปัจจุบัน

รายละเอียดการเปิดบัญชี E-OPEN ACCOUNT

การเปิดบัญชี ออนไลน์ มี 2 ประเภท

1. บัญชีเงินสด (Cash Balance)

2. บัญชีกองทุนรวม (Mutual Fund)

 

เงื่อนไขสำคัญ

1. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และสัญชาติไทยเท่านั้น

2. ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

3. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์-บัญชีเงินสด (Cash Balance) สำหรับการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิดบัญชี มีดังนี้

1. บัตรประชาชน (ตัวจริง สำหรับถ่ายภาพ)

2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง หรือ สำเนาเอกสาร)

3. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริง หรือ สำเนาเอกสาร)

4. สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์

1. สมัครบริการ National Digital ID (NDID) กับผู้ให้บริการธนาคาร ก่อนเข้าใช้งานระบบ 

          ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 

          ธนาคารกรุงศรี (BAY) 

          ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 

          ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB) 

          ธนาคารเกียรตินาคิน (KKPB) 

          ธนาคารออมสิน (GSB)

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

          ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

2. เข้าระบบเปิดบัญชีออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง 

               2.1 ผ่าน Mobile Applications (iOS, Android) 


TISCO eTrade

TISCO eTrade For ipad

Streaming

Streaming For Fund
 

          2.2 ผ่านหน้าเวปไซด์บริษัท 

 

3. กรอกข้อมูลออนไลน์ 

4. ถ่ายภาพ/อัพโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชีออนไลน์ 

5. กรอกรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี 

6. รับ SMS ยืนยันการส่งข้อมูลการเปิดบัญชีของท่าน 

7. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ 

8. หลังจากที่ท่านได้ยื่นเรื่อง ขอเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  • สมัครใช้บริการหักบัญชีแบบอัตโนมัติ (ATS Online) 
  • รอ SMS ทางมือถือเพื่อลงทะเบียนตั้ง Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบการซื้อขาย 

9. อนุมัติผลออนไลน์  

 

หมายเหตุ 

1. คำขอเปิดบัญชีจะมีอายุ 30 วัน (รวมการแก้ไขข้อมูล) หากสถานะการเปิดบัญชีของท่านยังไม่สมบูรณ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเปิดบัญชีใหม่อีกครั้ง

2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 633 600 กด 5  เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) หรือ tiscoetrade@tisco.co.th

3. กรณีที่ได้ Register ใช้งานระบบแล้วสามารถ Login เข้าตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชี หรือ แก้ไขข้อมูลได้ 

4. กรณีที่เปิดบัญชีกองทุนรวม การผูกบัญชีธนาคารเพื่อสมัครใช้บริการหักบัญชีแบบอัตโนมัติ (ATS Online) 

5. การใช้บริการหักบัญชีแบบอัตโนมัติ (ATS Online) ในข้อ 4 จะต้องสมัครตามขั้นตอนที่แต่ละธนาคารกำหนด

ใช้ได้เฉพาะ BBL, KBANK, SCB , TISCOเท่านั้น 

 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบการเปิดบัญชีออนไลน์

 

VDO ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 

 

วิธีการลงทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

  1. ยื่นข้อมูลเปิดบัญชีผ่านทางช่องทาง E-OPEN ACCOUNT  สำเร็จ 
  2. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จะส่ง Link สำหรับลงทะเบียนให้ลูกค้าทาง SMS

  3. กด Link ตามที่ได้รับทาง SMS

  4. กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมตั้ง Username Password ด้วยตนเอง

  5. กด SUBMIT และกด CONFIRM เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

วิธีการสมัคร ATS ONLINE (กดที่รูปเพื่อดูคู่มือการสมัคร)

การสมัคร NDID และการยืนยันตัวตน

เริ่มต้นลงทุนหลักทรัพย์กับ บล.ทิสโก้

สร้างพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง พร้อมรับบริการที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินของคุณ