Global Trade - Offshore Trading

ให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ ใน ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (NYSE, NASDAQ, AMEX), ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE), ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE), ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE), ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างโอกาสลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก

ทำกำไรจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
ทำกำไรจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรวมทั้งกระจายความเสี่ยงพอร์ทการลงทุนในตลาดหุ้นหลักได้แก่ อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง และ สิงคโปร์

มีบทวิเคราะห์จากทีมวิจัยคุณภาพ
มีบทวิเคราะห์จากทีมวิจัยคุณภาพ

ครบครันทุกเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น บทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกรายวัน ข้อมูลหุ้นรายตัว ข้อมูลกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายในต่างประเทศ และคำแนะนำการลงทุนรายเดือน

ทำธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนตัว
ทำธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนตัว

มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำวางแผนการเงิน เลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

Nature and Scope of Service

การฝากเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • จะต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • สามารถฝากเงินผ่าน ATS หรือ E-PAYMENT ของธนาคารกสิกรไทย ใน TISCO eTrade ซึ่งหลังจากทำรายการฝากเงิน และบริษัทได้รับการยืนยันการฝากเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะปรับเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อหลักทรัพย์ได้ทันที 
 • สามารถตรวจสอบสถานะรายการฝากเงินของลูกค้าได้ที่ Transaction History

การถอนเงินจากบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • ลูกค้าแจ้งการถอนเงินโดยส่ง “ใบคำขอถอนเงิน (Withdrawal on Request Form)” พร้อมลงนาม แล้วส่งมาที่ฝ่าย Client Service โทร 02-633-6441-5
 • กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนเงินครั้งละ USD 5,000
 • บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน Spot Rate และนำส่งเงินบาทให้ลูกค้าต่อไป
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกลับเข้ามาในประเทศตามอัตราที่บริษัทกำหนด

ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขายและแจ้งยืนยันการซื้อขาย

 • ส่งคำสั่งซื้อขายในเวลาทำการของบริษัท (9:00 – 16:30 น.) ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โทร.02-633-6655 โดยระบุชื่อหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ราคา และปริมาณที่ต้องการซื้อขายที่ชัดเจน ภายในวงเงินในการซื้อขายที่ได้รับ
 • เมื่อรายการซื้อขายถูกจับคู่แล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันการซื้อขาย ด้วย Pre-Confirmation กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรือ อีเมล ในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขาย 
 • บริษัทยืนยันรายการซื้อขายอย่างเป็นทางการด้วย Official Confirmation Note ซึ่งจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นๆ
 • ช่วงเวลาในการจับคู่คำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตลาดแต่ละประเทศ
ประเทศ ตลาด ดัชนี เวลาในการซื้อขายในประเทศไทย วันที่ชำระราคา
สหรัฐอเมริกา NYSE
NASDAQ
AMEX
NYSE: Dow Jones Industrial Average, S&P 500, NYSE Composite
NASDAQ: NASDAQ
AMEX: NYSE Amex Equities
21.30 น. - 04.00 น. T+3
อังกฤษ LSE FTSE 100 Index
FTSE All-Share Index
14.00 น.  - 22.30 น.  T+3
ญี่ปุ่น TSE Nikkei 225
TOPIX
07.00 น.  - 13.00 น.  T+3
ฮ่องกง HKEx Hang Seng Index
HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index)
08.30 น.  - 15.00 น.  T+2
สิงคโปร์ SGX STI (Straits Times Index ) 08.00 น.  - 16.00 น.  T+3
 • สกุลเงินที่ใช้ชำระในทุกตลาดเป็น USD
 • อเมริกาและอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาลในระหว่างปี (Daylight Saving Time)
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ คิดค่าคอมมิชชั่น 0.5% ของมูลค่าการซื้อขาย หรือขั้นต่ำ 100 USD / หุ้น / วัน / ฝั่งซื้อหรือขายและภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมดังกล่าว ( เฉพาะรายการซื้อหลักทรัพย์ในตลาด London Stock Exchange (LSE) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 0.5% )
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกต่างประเทศ (ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับไทย (ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

บริษัทจะชำระราคารายการซื้อขายเป็นสกุลเงิน USD ตามวันที่ชำระราคา (Settlement Date) ของแต่ละตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการชำระราคาจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำการซื้อขายและถูกกำหนดโดยบริษัทนายหน้าซื้อขายหุ้นต่างประเทศของบริษัท

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ Dealer หรือตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนใกล้เคียงได้ที่เว็บไซต์อัตราแลกเปลี่ยนทั่วไป

อนึ่ง เงินค่าขายหลักทรัพย์จะถูกเก็บไว้ในบัญชีบริษัทเพื่อลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะส่งคำสั่งถอนเงิน ทางบริษัทจึงจะทำการโอนเงินกลับมายังประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนต่างประเทศ

Foreign investors can invest directly in the Stock Exchange of Thailand (SET) but they are required to appoint custodians, correspondent banks, and brokers to act on their behalf.

Local commercial banks usually provide both custodian services and act as correspondent banks for such clients. Foreign investors are advised to use only one bank for both services. Furthermore, foreign investors share the same fees and charges as are charged to local investors (see details in "Fees and Charges"). However, foreign investors have limited ownership in some sectors or industries.

 • The Bank of Thailand (BOT) generally does not limit the inward remittance of funds which foreigners may bring into Thailand.

  Foreign investors are required to sell to or deposit such funds with the correspondent bank within 1 year from the date of entry into Thailand. The correspondent bank then will file the remittance report to the BOT..

 • Like in the case of Thai investors, foreign investors are allowed to deposit their shares to the SET's share depository system. See details in "Share Depository" above.

 • Foreign investors in the past were restricted to hold majority stakes in some sectors for many reasons. However, with the influx of foreign funds, the Thai government has recently approved a new law which relaxes foreign ownership limits in these companies.

  This change allows foreign investors in the SET to invest at whatever levels they consider appropriate in listed companies from the sectors covered by the new law.

 • Before repatriation their funds, foreign investors are required to show evidence from sales of securities to the correspondent bank.

  The correspondent bank will facilitate the approval for repatriation of funds and is required to file the remittance report to the BOT.

Investors need to strictly pay tax to the government as specified in the law. In this section, we have compiled the taxation guidelines as follows:

1. Taxation of Thai Investor and Foreign Investor, which carries its business in Thailand

Types of Income 
(Income from direct investment in the SET)

Tax Rate
  Individual Investor
Juristic Investor
Capital Gains
Tax exempt
Corporate income tax and no withholding tax.
Dividends
 • 10% withholding tax if receiving dividends from listed company, limited company.
 • 10% withholding tax if the taxpayer receives income from mutual fund and decides not to calculate such income with other income at the end of the year.
 • Tax exempt if receiving dividends from any company that is supported by BOI.
 • 10% withholding tax if the taxpayer is not a listed company.
 • Tax exempt if the taxpayer is a listed company and receives dividends from Thai company or mutual fund.
 • Tax exempt if the taxpayer is a company holding shares in the paying company at least 25% of whole shares and such company does not held any share in taxpayer company.
 • Tax exempt if receiving dividends from any company that is supported by BOI.
Interest Income
 • 15% withholding tax.
 • 1% withholding tax.
 • No withholding tax if financial business, securities business or credit foncier business receives interest from commercial bank.

 

2. Taxation of Foreign Investor

Types of Income 
(Income from direct investment in the SET)

Tax Rate
  Individual Investor
Juristic Investor
Capital Gains
Tax exempt.
15% withholding tax.
Dividends
10 %withholding tax.
10 %withholding tax.
Interest Income:
15% withholding tax.
15% withholding tax.

 

3. Tax Treaties

To encourage foreign investment, Thailand has double taxation agreements with 52 countries. Through these tax treaties, certain foreign institutional investors may receive tax free privileges on capital gains.

 

1. Armenia
19. Indonesia
37. Romania
2. Australia
20. Israel
38. Singapore
3. Austria
21. Italy
39. Slovenia
4. Bahrain
22. Japan
40. South Africa
5. Bangladesh
23. Korea
41. Spain
6. Belgium
24. Kuwait
42. Sri Lanka
7. Bulgaria
25. Laos
43. Sweden
8. Canada
26. Luxembourg
44. Switzerland
9. China
27. Malaysia
45. Seychelles
10. Cyprus
28. Mauritius
46. Turkey
11. Czech Republic
29. Nepal
47. Ukraine
12. Denmark
30. Netherlands
48. The United Arab Emirates
13. Finland
31. New Zealand
49. United Kingdom & North Ireland
14. France
32. Norway
50. The United States of America
15. Germany
33. Oman
51. Uzbekistan
16. บังคลาเทศ 34. สวิสเซอร์แลนด์ 52. ฮ่องกง
17. Hungary
35. Philippines
 
18. India
36. Poland
 

การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ

 • ใช้บัญชีเงินสด (Cash Balance) ในการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น โดยต้องมีวงเงินขั้นต่ำ 300,000 บาท ในการเปิดบัญชี
 • ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลในเอกสารเปิดบัญชีที่ได้รับให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อกำกับทุกหน้า และส่งกลับมายัง "บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 (ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500" หรือสาขาธนาคารทิสโก้ใกล้บ้าน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่

 • ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สินและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • ค่าอากรแสตมป์ 60 บาท
แบบฟอร์มเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

 • บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สินและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

Consider to investing in Foreign Listed Securities?

Get investment advice from a TISCO Guru today. We are available to assist you make a right decision!